یاران سلامت میکنند
مستان نگاهت میکنند


عشاق تو در هر زمان " آقا " صدایت میکنند.
:)

پ.ن:
آقا سلام :)