از همه ی کسایی که این وبلاگ به دردشون خورده
و کسایی که نکات هر چند کوچیکی برداشت کردند متشکرم


آدم باید شبیه کسی بشه که دوسش داره والی این دوست داشتن حقیقی نیست و تظاهره ؛