درسته خیلی جذاب و شیرینه

درسه خیلی دوسش دارم

اما بخاطر تو بیخیالش میشم با دستای خودم رهاش میکنم

شاید فعلا صلاحم نیست :)