شنیدی که میگن اگه حرفی بزنی علیه خودت تو دادگاه استفاده میشه؟

غیر از اینه که الان هم هر حرفی بزنیم توی دادگاه آخرت علیه خودمون استفاده میشه؟