دریافت
حجم: 10.4 مگابایت
توضیحات: حضوری بی نظیر ؛ مردمی بی نظیر

چرا میگم بی نظیر؟ چون از راهپیمایی 22 بهمن هم بیشتر اومده بودن !
چرا میگم بی نظیر؟ چون تا ساعت 11 شب توی ترافیک بودم از خیابان های اطرف میدان امام خارج بشم!
چرا میگم بی نظیر؟ چون کل میدان +خیابان های اطراف پر شده بودن.
چرا میگم بی نظیر؟ چون نه مدرسه ای رو تعطیل کردن برای حضور ؛ نه اتوبوسی اوردن  ؛ نه چیزی دادن فقط عشق بود و عشق بود و عشق بود .
چرا میگم بی نظیر؟ چون به قول پدرم آدم حس میکرد توی مسجد حضور داره ، حس معنوی فراوانی بود :)