یه بنده خدایی بود پست گذاشته بود که دوستان چرا نمیرید ازدواج کنین؟ من 18 سالمه هیچیم ندارم نه خونه و نه شغل چند وقت دیگه هم عقدمه با یه دختر خیلی خوب :)

خب دوست خوبم من خودم کلی خوشحال شدم و تشویقتم کردم ولی خب احساس نکردی الان خدا کمکت کرده ؟ بعد میگی چرا نمیرین ازدواج کنین؟ کاری نداره که؟ نمیدونم چرا اینجوری داشتی فکر میکردی به هر حال داش گلم خوشحالم که خوشحالی :)

و من الله توفیق

علی برکت الله

:)