هیچ ربطی نداره که خوشبختی متوقف شده باشه به اون قضیه ؛ من این رو میخوام حالا به هر روشی که خدا خودش میدونه قسمتم کنه ان شا الله :)


انتظار فرج از 24 خرداد کشم :)

درستش 22 خرداد بود ولی خب نمیدونم چرا نوشتم 24 خرداد D: