دریافت
حجم: 1.38 مگابایت
توضیحات: شی گرا جلسه 4

دریافت
حجم: 1.07 مگابایت
توضیحات: شی گرا جل
دریافت
حجم: 1.37 مگابایت
توضیحات: میانترم شی گرایی فصل 2

دریافت
حجم: 848 کیلوبایت
توضیحات: میانترم شی گرایی فصل 3